Intranet Area
For project partners you can access the intranet here.

Rezultatele proiectului

5000 de tineri, 2500 părinţi/îngrijitori şi 2380 de profesori, alte şcoli si personal auxiliar de la alte 150 de şcoli şi 60 de centre de ajutor vor beneficia în mod direct, în urma acestui proiect.

Beneficiari indirecţi sunt: profesori, centrele de formare, reţelele şcolare, asociaţiile ONG, sistemele de Sănătate care susţin tinerii (Roma, călători, minorităţi etnice/religioase, tineri aflaţi în îngrijire, persoane cu dezabilităţi, risc de ofensare, personale cu un nivel de trai scăzut), atât la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional prin legăturile care se vor crea prin intermediul site-ului proiectului.

Acesta, la rândul său, va contribui la creşterea numărului de beneficiari vizaţi. Printre alte rezultate se numără şi produse de durată precum:

  • Aplicaţia pentru tehnologiile mobile care poate fi descărcată de tineri, părinţi, profesori şi alte categorii de personal auxiliar, nu doar cu scopul de a deveni mai conştienţi de agresiune şi de a o raporta, dar si mai important, pentru a încuraja ca agresiunea şi conţinutul acesteia să fie înregistrate, astfel încât victima să se simtă în siguranţă când va raporta. Acest lucru, furnizează un alt instrument de cercetare în timp real. Jocul va fi accesibil pe mai multe canale, internet, internet mobil, sistemele iOS şi Android şi altele, care să ofere un potenţial semnificativ de exploatare pentru a ajunge la cât mai mulţi tineri din şcolile din Europa.
  • Aplicaţia poate deveni parte a conținutului predării ICT în școli, astfel încât să devină o componentă a resursei de predare în masă, precum şi de a fi integrată în programa şcolară a ICT şi nu doar pentru o bunăstare personală şi socială a conţinutului. Astfel, profesorii vor vedea utilitatea acestei aplicaţii.
  • Baza de date unde vor fi stocate înregistrările victimelor, va oferi posibilitatea de a căuta în timp real informaţii despre cyber bullying şi va furniza date fiabile şi demonstrate pentru viitoare identificări şi răspunsuri.
  • Materiale didactice (traduse şi adaptate) pentru profesori despre modul de utilizare al teatrului la nivelul scolii, pentru a crea medii sigure şi propice pentru discuţii deschise despre toate tipurile de hărţuire, care reflectă expertiza a trei ţări, UK, Irlanda şi Ungaria pentru a încuraja  transferul către un număr cât mai mare de şcoli.
  • O piesă de teatru nouă, care să fie tradusă şi adaptată de parteneri, care poate fi filmată şi distribuită pe mai multe pagini de internet, astfel încât să fie răspândită în cât mai multe şcoli.
  • Resurse introduse pe o pagină de internet de tipul unor platforme e-learning pentru o acoperire, diseminare şi partajare cât mai vastă.
  • Un eveniment la nivel naţional, realizat în fiecare ţară parteneră (UK, România, Irlanda, Grecia) care să conţină cel puţin 3 prezentări şi alte 3 evenimente adiţionale, tot la nivel naţional, având scopul de a încuraja şi alte şcoli să folosească aceleaşi resurse.
  • Participarea la un eveniment, în anul 2016, de diseminare în Bruxelles, în Parlamentul European/Comisia Europeană.