Intranet Area
For project partners you can access the intranet here.

Despre Proiect

SUMAR

Bullying-ul este considerat o formă de agresiune, care are un context social; apare între grupurile sociale în contact regulat. Bullying-ul include comportamente agresive negative, destinate să provoace daune fizice/emoționale pentru cei care le experimentează, în ultimii 20 de ani s-a dovedit a fi o problemă pentru o parte substanțială a copiilor și tinerilor care trăiesc în Europa. Rămasă nerezolvată, experiența de a fi hărțuit poate avea un efect negativ asupra dezvoltării copilului, ceea ce duce la o varietate de probleme fizice și psihice în întreaga adolescență și mai târziu în viață. Bullying-ul include o varietate de comportamente.

 • Verbal (insultare, batjocură, amenințare).
 • Fizic (lovire, bătaie, atingere neadecvată).
 • Relațional (ignorare, abandonare, răspândire de zvonuri).
 • Indirect (furt, deteriorare a bunurilor, graffiti vizat).

Vom ajunge la 5000 de tineri din 150 de școli primare, secundare și speciale (+60 agenții de sprijin) 2500 părinți/aparținători, 2380 profesori, personal de sprijin școlar și alte tipuri.

Obiectivele noastre sunt:

 • Încurajarea și adăugarea de valoare strategiilor anti-bullying la nivelul  întregii școli care încorporează cercetarea “utilizatorului” condus de acțiune pentru a defini nevoia actuală și rezoluția.
 • Oferirea de medii sigure, securizate și prietenoase fizice și virtuale în care tinerii discută deschis și în condiții de siguranță ceea ce rămâne secret pentru a-i ajuta să depășească hărțuirea sau chiar statutul de hărțuitor și spectator.
 • Oferirea unei dezvoltări mai rapide a ideilor cu privire la hărțuirea pe internet prin dezvoltarea de aplicații pentru utilizarea de tehnologii mobile și de a oferi sprijin în timp real
 • Promovarea transferului de tehnici teatrale în strategiile anti-bullying la nivelul întregii școli folosind abilitățile și experiența mai avansate a partenerilor care lucrează în acest domeniu
 • Promovarea gândirii de ansamblu cu privire la modele pedagogice și inter-jocul de creație a activității de bullying în cadrul și în afara sălii de clasă, ca o schimbare a “spațiului de învățare”, care pot fi atât fizice, cât și virtuale.
STRATEGIE

EUBULLY oferă o abordare mixtă – crearea inovației în lumea virtuală alături de transferarea și derularea celor mai bune practici în utilizarea teatrului în lumea fizică, oferind un mediu sigur și securizat pentru ca hărțuirea să fie abordată în mod deschis. Multe inițiative anti-hărțuire sunt construite pe filosofia de bază a abordării la nivelul întregii școli: de la ipoteza că hărțuirea este o problemă sistemică, și, implicit, o intervenție trebuie să fie îndreptată spre întreaga școală nu doar spre hărțuitori și victime. EUBULLY reflectă acest lucru, dar mai amplu, prin lucrul cu tinerii care sunt cei mai vulnerabili (romi, nomazi, minoritățile religioase/etnice, tineri în îngrijire, cu handicap, risc de infracțiune, cei care trăiesc în sărăcie) și recunoașterea vieții lor include personal suplimentar de sprijin (în cămine, sistemele de sănătate, asociații specializate în sprijinul acestor grupuri în unitățile de învățământ și comunitate etc.).

Reuniunea între experți de nivel înalt ”Combaterea violenței în școli”, care a avut loc la Oslo în iunie 2011 a identificat faptul că elevii, și de multe ori familiile lor, se simt speriați să vorbească și ascund incidentele de violență, în special atunci când sunt comise de către un profesor sau un angajat al școlii. Este adesea dificil de a determina personalul să se angajeze în abordarea agresiunii cu atât mai mult când se întâmplă sub radar. Statisticile arată că hărțuirea trece nedetectată de personalul școlii, iar elevii raportează că are loc în sala de clasă chiar și atunci când un profesor este prezent (James Dillon director Lynnwood Elementary School, New York). EUBULLY sprijină cadrele didactice și personalul școlii pentru a fi mai proactivi în a face publică hărțuirea pentru victimă, infractor și spectator folosind noua aplicație care va fi dezvoltată pentru tehnologii mobile și noi competențe legate de actorie în educație. Acest lucru va fi sprijinit de un pachet de formare și sprijin efectuat cu tineri, profesori, părinți, cadre de sprijin în interiorul și în afară școlii.

CARACTERISTICI SPECIALE

Actoria este uneori utilizată în managementul agresiunii, dar rareori ca parte a unui sistem coerent, la nivelul întregii școli, schemă care încă este inovatoare. O analiză a bazei de date EVE a identificat doar 2 proiecte referitoare la bullying, un proiect de tineret (153086-3.1-RS – 2009-R1) și un proiect Comenius (510062-LLP-1-2010-1-IT-COMENIUS-CMP), unul care s-a bazat actorie. Din 1997-2005 au fost aprobate 21 de proiecte anti bullying, non-dramă sau care abordează hărțuirea online. Din 2005 au fost aprobate trei proiecte care abordează hărțuirea pe internet, dar nici unul nu folosea actoria. Există dovezi ample conform cărora actoria oferă oportunități de a crea și experimenta cu modele din viața de zi cu zi, cum ar fi de conflictul, chiar extrase din viața reală care sunt “în siguranță”, fiind modificate și fictive. Elevii înșiși au spus că preferă utilizarea actoriei în locul altor abordări în cadrul programelor anti-bullying (Crothers, LM Kolbert, JB Barker, WF (2006) Preferințe Middle School Students’ Preferences for Anti-Bullying Interventions Psychology International, Vol. 27, No. 4, 475-78). Succesul teatrului în confruntarea problemelor cum ar fi hărțuirea se bazează pe managementul de specialitate al activității structurate de actorie; încrederea în capacitatea de predare elevilor de la egal la egal și capacitatea lor de a pune în practică matură ceea ce au învățat din experiență; și un sprijin puternic din partea administrațiilor școlare. Cu acești trei factori, orice școală poate pune în aplicare EUBULLY care își propune să ofere formare, resursele și instrumentele necesare pentru a face acest lucru.

Recomandările de la Seminarul  Dezvățarea Intoleranței 2009 (sediul Organizației Națiunilor Unite, New York), face apel la strategii internaționale privind gradul de conștientizare, educare, implicare a familiei și schimbarea politicii în relațiile cu “ura-pe-internet” (”cyber-hate”). Legislația Europeană pentru Protecția Datelor se aplică în prezent problemelor de hărțuire pe internet, hărțuire online și furtului de identitate. În 2014, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene urmează să pună în aplicare reforma Legislației Datelor UE. Comisia Europeană a fost, de asemenea activă în combaterea abuzurilor online, prin formarea unui acord cu 17 dintre rețelele sociale lideri mondiali, inclusiv Facebook și MySpace, pentru a se asigură că tinerii și copiii sunt mai bine protejați on-line. Valoarea adăugată în EUBULLY este dezvoltarea unei aplicații care poate fi descărcată pe tehnologiile mobile (portabile) pentru a fi utilizată în cadrul programei în școli, ca parte a strategiilor cheie de învățare TIC, dar și un impact în comunitatea mai largă, în sensul că poate fi accesată în afara clasei și poate deveni un instrument în lumea virtuală largă a tuturor tinerilor. Noua aplicație pentru tehnologiile mobile va oferi sprijin în timp real și va ajuta victima atât să publice evenimentul, cu conținutul identificat cât și să-l raporteze.Recommendations from the 2009 Unlearning Intolerance Seminar (United Nations Headquarters, New York), call for international strategies on awareness, education, family involvement and policy change in dealing with “cyber-hate”. European Data Protection Legislation is now being applied to issues of cyber bullying, online harassment and identity theft. In 2014, the European Parliament and the Council of the European Union are due to implement reforms to the EU Data Legislation. The European Commission has also been active in curbing online abuse by forming an agreement with 17 of the world’s leading social networks, including Facebook and Myspace, to ensure young people and children are better protected online. Added value within EUBULLY is the development of an app to be downloaded onto mobile (handheld) technologies for use within the curriculum in schools as part of ICT key learning strategies but also impact in the wider community in that it can be accessed outside of the physical classroom and become a tool in the wider virtual world of all our young people. The new app for mobile technologies will provide real time support and empower the victim to both log the event, with the content identified and report it.

ETAPELE PROIECTULUI

Patru fluxuri de lucru, în plus față de Work Stream 0 (WS) vor fi puse în aplicare, recunoscând că acest proiect include atât transferul de bune practici cât și dezvoltarea de instrumente inovatoare, resurse și abordări noi. Modelul nostru mixt asigură că nu sunt reinventate roți, ci se creează noi zimți, recunoscând medii în continuă schimbare. WS 1cercetare cu tinerii (școli primare, secundare și speciale), cadrele didactice și personalul școlar de sprijin, lucrătorii tineri și părinții/aparținătorii în fiecare țară, vor influența conținutul și proiectarea de noi resurse și programe oferite în școli și comunitate. Cercetarea va folosi două metodologii:

 • tehnici de cercetare în teatru conduse de partenerii noștri în domeniul teatrului în învățământ (Țara Galilor, Irlanda și Ungaria), precum și prin discuții/workshop-uri interviu legate de WS2.
 • o noua aplicație inovatoare (WS3), care va ajuta beneficiarii să devină mai conștienți, să înregistreze și să raporteze incidentele de bullying fizice și online furnizând astfel date de cercetare în timp real.

 

WS2 – Integrarea dramei în răspunsurile la bullying la nivelul întregii școli ia cele mai bune practici actuale de la trei furnizori foarte diferiți în cele trei țări (Anglia, Țara Galilor, și Ungaria). Aducerea acestor trei organizații practiciene adaugă valoare prin schimbul de experiență, metodologii și cunoștințe pentru a aborda hărțuirea și abordează cultura și limba. Tehnicile dramatice cu privire la bullying vor genera date calitative care pot fi reflectate în conținutul unor piese scurte care să fie  produse ca o nouă resursă pentru EUBULLY dar influențează de asemenea, conținutul noii aplicații (WS3). Resurse noi vor fi produse și distribuite pentru a permite derularea actoriei/teatrului în educație în școli pentru a aborda hărțuirea, ca parte programei școlare generale. Resursele includ ghiduri didactice noi, actoria și noi tehnici dramatice. Temele în piese vor acoperi hărțuirea pe internet (WS2) și hărțuirea fizică abordând în special bullying  alterophobic, față de persoane cu dezabilități, orientare sexuală și hărțuirea rasistă. Resursele vor fi diseminate în continuare prin WS4.

WS3 va dezvolta o aplicație nouă pentru tehnologii mobile folosind o platformă de joc de învățare competitivă unde elevii se pot juca singuri sau se pot provoca reciproc. O aplicație de sine stătătoare separată, care va permite elevilor să raporteze cazuri de bullying cu tipul și împrejurarea în care au avut loc, ca un jurnal de bullying oferind oportunitatea de cercetare în timp real (WS1). Conținutul jocului va fi influențat de cercetarea efectuată cu beneficiarii țintă utilizând tehnici dramatice ca o modalitate de evidențiere în siguranță a problemelor (WS2). Jocul poate fi diferențiat în funcție de vârstă și va fi accesibil printr-o serie de canale, internet, mobile web, iOS și Android și posibil și altele.