Intranet Area
For project partners you can access the intranet here.

Για Το Προγραμμα

Περίληψη

Ο εκφοβισμός (bullying) θεωρείται μια μορφή βίας που έχει συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο: Λαμβάνει χώρα σε κοινωνικές ομάδες που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους τακτικά. Ο εκφοβισμός περιλαμβάνει αρνητικές επιθετικές ενέργειες που ως στόχο τους έχουν την πρόκληση φυσικής/συναισθηματικής βλάβης σε αυτούς που τον βιώνουν. Τα τελευταία 20 χρόνια θεωρείται ότι είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει σημαντικό ποσοστό νέων και παιδιών που ζουν στην Ευρώπη. Όταν η εμπειρία του εκφοβισμού δεν αντιμετωπίζεται, μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις καθοριστικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη του παιδιού, οδηγώντας σε μια σειρά από φυσικά και ψυχολογικά προβλήματα κατά την διάρκεια της εφηβείας και της μετέπειτα ζωής.

 

Ο εκφοβισμός περιλαμβάνει διαφόρων ειδών συμπεριφορές:

  • Λεκτική (χαρακτηρισμοί, πειράγματα, απειλές).
  • Φυσική ( χτυπήματα, μπουνιές, κλοτσιές, ακατάλληλη επαφή).
  • Σχεσιακή ( με την αγνόηση, αφήνοντας απέξω, διαδίδοντας φήμες).
  • Έμμεση ( κλέβοντας, καταστρέφοντας περιουσίες, με στοχευόμενα γκράφιτι).

 

Θα έρθουμε σε επαφή με παραπάνω από 500 νέους από 150 πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και ειδικά σχολεία (+60 υπηρεσίες υποστήριξης) 2500 γονείς/κηδεμόνες, 2380 καθηγητές και εμπλεκόμενο προσωπικό.

 

Οι στόχοι μας είναι:

  •  Να ενθαρρύνουμε και να προσθέσουμε αξία στις υπάρχουσες στρατηγικές των σχολείων για την αντιμετώπιση του εκφοβισμού ενσωματώνοντας μια έρευνα δράσης που θα καθορίσει την τρέχουσα ανάγκη και αντιμετώπιση.
  • Να προσφέρουμε ασφαλή και φιλικά φυσικά και εικονικά περιβάλλοντα, στα οποία οι νέοι άνθρωποι θα μπορούν να συζητούν ανοιχτά και με ασφάλεια για αυτά που δυσκολεύονται να αποκαλύψουν, για να τους βοηθήσουμε να ξεπεράσουν το γεγονός του εκφοβισμού ως θύματα, ή ακόμα και ως θύτες ή ως παρευρισκόμενοι (bystanders).
  • Να προσφέρουμε γρήγορη ανάπτυξη ιδεών σε σχέση με το διαδικτυακό εκφοβισμό μέσω της ανάπτυξης εφαρμογών κινητού.
  • Να προωθήσουμε την μεταφορά τεχνικών δράματος σε ένα πλαίσιο ολοκληρωμένης σχολικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση του εκφοβισμού και να μεταφέρουμε εμπειρία από τους πιο έμπειρους και εξειδικευμένους εταίρους στον τομέα αυτόν.
Στρατηγική

Το EUBULLY προσφέρει μια μεικτή προσέγγιση – δημιουργία καινοτομίας στον εικονικό κόσμο μαζί με μεταφορά και εφαρμογή των καλύτερων πρακτικών χρησης εκπαιδευτικού δράματος στον φυσικό χώρο. Και τα δύο στοχεύουν στην δημιουργία ασφαλών περιβάλλοντων που θα επιτρέπουν στην ανοιχτή αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. Πολλές πρωτοβουλίες εναντίον του εκφοβισμού βασίζονται στην υπόθεση ότι ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα συστημικό πρόβλημα, και κατά συνέπεια η παρέμβαση θα πρέπει να απευθύνεται σε ολόκληρο το σχολείο και όχι μόνο μεμονωμένα σε θύτες και θύματα. Το EUBULLY υιοθετεί αυτή την φιλοσοφία, αλλά θα εστιάσει κυρίως σε ομάδες  νέων και παιδιών που είναι πιο ευάλωτες (Ρομά, εθνικές/θρισκευτικές μειονότητες, ειδικές ανάγκες, σε συνθήκες φτώχειας κλπ).

Η συνάντηση που έλαβε χώρα στο Όσλο, τον Ιούνιο του 2011 με θέμα την «Καταπολέμηση της βίας στα σχολεία», έβγαλε το συμπέρασμα ότι τα παιδιά και συχνά και οι οικογένειες τους, φοβούνται να μιλήσουν ανοιχτά και πολλές φορές αποκρύβουν περιστατικά, ιδιαίτερα όταν αυτά διαπράττονται από έναν δάσκαλο η από προσωπικό του σχολείου.  Επιπλέον, είναι συχνά δύσκολο το προσωπικό να δεσμευτεί στην αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού, και γι αυτόν τον λόγο, αυτό συχνά λαμβάνει χώρα «κάτω από τα ραντάρ». Το πρόγραμμα EUBULLY υποστηρίζει τους δασκάλους και το προσωπικό του σχολείου να έχουν έναν πιο ενεργό ρόλο στην καταπολέμηση του σχολικού εκφοβισμού και τους υποστηρίζει να το επιτύχουν μέσω της χρήσης καινούργιων τεχνολογιών όπως εφαρμογές κινητού που θα αναπτυχτούν από το πρόγραμμα καθώς και με την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων που σχετίζονται με το εκπαιδευτικό δράμα. Τα παραπάνω θα υποστηριχτούν με ένα πακέτο εκπαίδευσης και υποστήριξης όλων των εμπλεκόμενων φορέων (Νέοι και παιδιά, δάσκαλοι και καθηγητές, γονείς, προσωπικό υποστήριξης μέσα και έξω από το σχολείο).

Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά

Το δράμα πολλές φορές χρησιμοποιείται στην διαχείριση του εκφοβισμού, αλλά σπάνια ως μέρος ενός καινοτόμου, συνεκτικού και ολοκληρωμένου σχολικού συστήματος. Μόλις 2 προγράμματα για τον σχολικό εκφοβισμό  (Youth project 153086-3.1-RS–2009-R1, ),(Comenius project 510062-LLP-1-2010-1-IT-COMENIUS-CMP), έχουν χρηματοδοτηθεί, εκ των οποίων το ένα βασιζόταν στην χρήση δράματος.   Από το 1997-2005,  21 προγράμματα εγκρίθηκαν,  κανένα από τα οποία δεν βασιζόταν στο δράμα και στην αντιμετώπιση του διαδικτυακού εκφοβισμού. Υπάρχουν εκτενή στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το δράμα παρέχει ευκαιρίες για δημιουργία και πειραματισμό με καταστάσεις που προσομοιάζουν με την αληθινή ζωή, αλλάζοντας όμως στοιχεία και προσθέτοντας άλλα φανταστικά, διασφαλίζοντας την «ασφαλή λειτουργία» του εγχειρήματος.   Οι ίδιοι μαθητές ισχυρίζονται ότι προτιμούν την χρήση του δράματος από άλλες προσεγγίσεις σε προγράμματα εναντίον του bullying (Crothers, L.M. Kolbert, J.B. Barker, W.F. (2006) – Middle School Students’ Preferences for Anti-Bullying Interventions Psychology International, Vol. 27, No. 4, 475-78). Η  επιτυχία του δράματος στην αντιμετώπιση θεμάτων όπως ο εκφοβισμός συνδέεται με την διαχείριση των δεξιοτήτων στο πλαίσιο ενός δομημένου προγράμματος: εμπιστοσύνη στην ικανότητα των μαθητών να διδάσκονται από τους συμμαθητές τους, εμπιστοσύνη στην ικανότητα τους να εφαρμόσουν αυτά που μαθαίνουν στην πράξη; ισχυρή υποστήριξη των σχολικών διοικήσεων. Αν αυτοί οι 3 παράγοντες λειτουργήσουν, όλα τα σχολεία μπορούν να εφαρμόσουν αυτή τη προσέγγιση. Το πρόγραμμα EUBULLY επιδιώκει να παρέχει την εκπαίδευση, τους πόρους και τα εργαλεία για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Το σεμινάριο «Unlearning Intolerance» που πραγματοποιήθηκε στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, έκανε συστάσεις για την χάραξη διεθνών στρατηγικών για την ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση, συμμετοχή της οικογένειας και τις αλλαγές πολιτικής που χρειάζονται για να αντιμετωπιστεί το «διαδικτυακό μίσος (cyber-hate). Η ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων εφαρμόζεται πλέον σε θέματα όπως ο διαδικτυακός εκφοβισμός, η διαδικτυακή παρενόχληση και η υποκλοπή ταυτότητας. Το 2014, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εισηγήθηκαν περεταίρω αναθεωρήσεις στην νομοθεσία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι επίσης ενεργή στην  αντιμετώπιση της διαδικτυακής παρενόχλησης, επιτυγχάνοντας συμφωνία με τα 17 πιο σημαντικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένου του Facebook και του Myspace, για να διασφαλίσει ότι οι νέοι και τα παιδιά προστατεύονται καλύτερα διαδικτυακά.

Η προστιθέμενη αξία του προγράμματος EUBULLY είναι η ανάπτυξη μια εφαρμογής  διαθέσιμης για κατέβασμα σε κινητές τεχνολογίες (κινητά, ταμπλετ κλπ) για χρήση τους εντός του προγράμματος των σχολείων, αλλά και με προσδωκώμενη επίδραση στην ευρύτερη κοινωνία, δεδομένου ότι μπορεί να γίνει χρήση της και εκτός της φυσικής τάξης, και να αποτελέσει εργαλείο για τον ευρύτερο εικονικό κόσμο στον οποίο μετέχουν οι νέοι μας.Η νέα εφαμρογή θα παρέχει άμεση υποστήριξη και ενδυνάμωση του θύματος, παρέχοντας του την δυνατότητα να αναφέρει και να καταγγείλει το περιστατικό εκφοβισμού.Recommendations from the 2009 Unlearning Intolerance Seminar (United Nations Headquarters, New York), call for international strategies on awareness, education, family involvement and policy change in dealing with “cyber-hate”. European Data Protection Legislation is now being applied to issues of cyber bullying, online harassment and identity theft. In 2014, the European Parliament and the Council of the European Union are due to implement reforms to the EU Data Legislation. The European Commission has also been active in curbing online abuse by forming an agreement with 17 of the world’s leading social networks, including Facebook and Myspace, to ensure young people and children are better protected online. Added value within EUBULLY is the development of an app to be downloaded onto mobile (handheld) technologies for use within the curriculum in schools as part of ICT key learning strategies but also impact in the wider community in that it can be accessed outside of the physical classroom and become a tool in the wider virtual world of all our young people. The new app for mobile technologies will provide real time support and empower the victim to both log the event, with the content identified and report it.

Στάδια εφαρμογής του προγράμματος

Τέσσερα πακέτα εργασίας σε συνδυασμό με το Πακέτο Εργασίας 0 (ΠΕ) θα τεθούν σε εφαρμογή, αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει μεταφορά των βέλτιστων πρακτικών και ανάπτυξη νέων καινοτόμων εργαλείων, πόρων και προσεγγίσεων. Το πακέτο εργασίας 1 – έρευνα με νέους ανθρώπους (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και ειδικά σχολεία), καθηγητές και υπόλοιπο σχολικό προσωπικό, νέους εργαζομένους και γονείς/κηδεμόνες σε κάθε χώρα,  θα επηρεάσει το περιεχόμενο και τον σχεδιασμό των νέων προγραμμάτων που θα προσφερθούν στο σχολείο και την κοινότητα. Η έρευνα θα χρησιμοποιήσει 2 μεθοδολογίες:

  • τεχνικές ερευνητικού δράματος  υπό την καθοδήγηση του εταίρων μας  (Ουαλία, Ιρλανδία και Ουγγαρία) καθώς επίσης μέσω συζήτησης/ συνεντεύξεων που σχετίζονται με το ΠΕ2.
  • μια καινοτόμο εφαρμογή (ΠΕ3) που θα παρέχει την δυνατότητα σε αυτούς που θα την χρησιμοποιήσουν να αποκτήσουν μεγαλύτερη επίγνωση επί του θέματος, και να καταγράφουν και να αναφέρουν φαινόμενα σχολικού και διαδικτυακού εκφοβισμού παρέχοντας ερευνητικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.

Το ΠΕ2 –Ενσωμάτωση του εκπαιδευτικού δράματος σε ένα ολοκληρωμένο σχολικό σχήμα αντιμετώπισης του bullying , αξιοποιεί τις βέλτιστες πρακτικές από 3 διαφορετικές χώρες( Αγγλία, Ουαλία και Ουγγαρία). Φέρνοντας μαζί αυτούς τους 3 οργανισμούς προσθέτουμε αξία μέσω της ανταλλαγής εμπειριών, μεθοδολογιών και γνώσης για την αντιμετώπιση του εκφοβισμού λαμβάνοντας υπόψη την γλωσσικές και τον πολιτισμικές διαφορές. Οι τεχνικές δράματος στην αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού θα αντλήσουν ποιοτικά στοιχεία που θα επηρεάσουν τόσο το περιεχόμενο ενός μικρού θεατρικού έργου που θα παραχθεί όσο και στο περιεχόμενο μιας καινούργιας εφαρμογής (ΠΕ3). Τα νέα υλικά θα παραχθούν και διαδοθούν ούτως ώστε να κάνουν δυνατή την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού μέσω της χρήσης εκπαιδευτικού δράματος. Τα υλικά θα περιλαμβάνουν εγχειρίδια για τους εκπαιδευτικούς, ένα νέο θεατρικό έργο και νέες τεχνικές δράματος.   Το περιεχόμενου του θεατρικού έργου θα καλύψει (ΠΕ2) τόσο τον φυσικό όσο και διαδικτυακό εκφοβισμό, και θα εστιάσει κυρίως σε θέματα όπως ο φόβος του διαφορετικού, παιδιά με ειδικές ανάγκες, σεξουαλικός προσδιορισμός και ρατσισμός. Τα υλικά που θα παραχθούν, θα διαδοθούν κυρίως μέσω του ΠΕ4.   

Το ΠΕ3 θα αναπτύξει μια νέα εφαρμογή για κινητά χρησιμοποιώντας ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι μάθησης όπου τα παιδιά θα μπορούν να παίζουν μόνα τους είτε να προκαλούν το ένα το άλλο. Μια ξεχωριστή αυτόνομη εφαρμογή θα επιτρέπει στους μαθητές να αναφέρουν περιστατικά εκφοβισμού με το συγκεκριμένο τύπο και περίσταση και θα λειτουργεί ως ένα αρχείο περιστατικών εκφοβισμού παρέχοντας ερευνητικά στοιχεία σε πραγματικό χρόνο (ΠΕ1). Το περιεχόμενο του παιχνιδιού θα επηρεαστεί από την έρευνα που θα διεξαχθεί με τις εμπλεκόμενες ομάδες, χρησιμοποιώντας τεχνικές δράματος ως έναν ασφαλή τρόπο έρευνας αυτών των ζητημάτων (ΠΕ2). Το παιχνίδι θα διαφοροποιείται ανάλογα με την ηλικία και θα είναι προσβάσιμο μέσω διαφορετικών καναλιών όπως το διαδίκτυο, τα κινητά, iOS και Android και πιθανώς και αλλού.