Intranet Area
For project partners you can access the intranet here.

Εταίροι του προγράμματος

Η κοινοπραξία μας διαθέτει αρκετά και διαφορετικά στοιχεία ούτως ώστε να συμπεριλαμβάνει πολλά διαφορετικά πολιτισμικά, εκπαιδευτικά, κοινωνικά και οικονομικά υπόβαθρα, γλώσσες και εμπειρίες και να προσφέρει ένα έξοχο πεδίο εφαρμογής και δοκιμών για την αντιμετώπιση όλων τον μορφών εκφοβισμού. Η κοινοπραξία περιλαμβάνει ευρωπαϊκούς και εθνικούς ΜΚΟ και ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς για να διασφαλίσει ότι όλοι οι σχετικοί και έμπειροι επαγγελματίες θα συνεργαστούν μεταξύ τους ούτως ώστε να αντιμετωπίσουν από κοινού ένα συνεχώς διογκωμένο πρόβλημα στην Ευρώπη, και να διασφαλίσουν ότι οι δράσεις τους θα έχουν αντίκτυπο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ευρύ φάσμα δράσης των εταίρων επιτρέπει στο πρόγραμμα μας να λαμβάνει υπόψη τομείς όπως η εθνικότητα, ο ρατσισμόw, ην πολιτισμική κληρονομιά, οι εναλλακτικές επιλογές ζωής, οι ανάγκες των μειονοτήτων και Ρομά, η θρησκεία, ο σεξουαλικός προσδιορισμός, ειδικές ανάγκες κλπ.
μετακινηθείτε προς τα κάτω

Titan Partnership Ltd. (UK)

“Μέσω της αμοιβαίας στήριξης και της συνεργασίας με την ευρύτερη κοινωνία, θα επιτύχουμε υψηλή ποιότητα στην εκπαίδευση, ώστε η κατάλληλη εμπειρία μάθησης να διευρύνει και να ενισχύσει τις ευκαιρίες για όλους τους μαθητές μας.”

Η Titan είναι ένας συνεργάτης από το Birmingham ο οποίος παρέχει εκπαίδευση και ο οποίος για περισσότερα από 25 χρόνια δουλεύει για να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής των παιδιών, των νέων και των ενηλίκων που ζουν στην περιοχή Titan στο βόρειο-δυτικό Birmingham.

Περισσότεροι από πενήντα παιδικοί σταθμοί, σχολεία, κολλέγια, πανεπιστήμια και συνεργάτες της κοινότητας μέσω της Titan ανταλλάσουν ιδέες, μέσα και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης. Αναπτύσσουν κοινή προσέγγιση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων για την βελτίωση των γνώσεων,  της απόκτησης δεξιοτήτων και της απασχόλησης. Η Titan παρέχει ευκαιρίες κατάρτισης σε δασκάλους της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μέσω του προγράμματος School Centred Initial Teacher Training (SCITT) και του Προγράμματος Graduate Teacher (GTP). Παρέχει επίσης μια υπηρεσία αξιολόγησης των Δασκάλων που έχουν εκπαιδευτεί στο Εξωτερικό (OTT). Η Titan διαθέτει πολλούς συνεργάτες από επιχειρήσεις αλλά υποστηρίζεται ιδιαίτερα από το Επιστημονικό Πάρκο του Birmingham, στο Aston.

www.titan.org.uk

Action Synergy (GR)

Ιδρύθηκε το 1987 στην Ελλάδα. Ο εκπαιδευτικός μας οργανισμός έχει συμμετάσχει σε ένα μεγάλο αριθμό ευρωπαϊκών προγραμμάτων, όπως το COMETT, το PETRA, το SOCRATES, το LEONARDO DA VINCI, το ARTICLE 6, το ADAPT, το TEMPUS, το PHARE.

Οι βασικοί τομείς εξειδίκευσης της Action Synergy Α.Ε. συμπεριλαμβάνουν: την ανάπτυξη μεθοδολογιών μάθησης, την ανάπτυξη εκπαιδευτικών τεχνολογιών, την ανάπτυξη μαθημάτων και σεμιναρίων με τη χρήση καινοτόμων μεθοδολογιών όπως : μεθοδολογίες ανοικτής/ευέλικτης μάθησης,  e-learning, ανάλυση μαθησιακών αναγκών, ανάπτυξη επαγγελματικών προφίλ και λιστών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, ανάπτυξη συνεργασιών σε τοπικό, εθνικό και διακρατικό επίπεδο.

Η Action Synergy Α. Ε. είναι ένας οργανισμός ICT R&D, εκπαιδευτικών και  knowledge-based εφαρμογών ο οποίος συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών τεχνολογιών, μεθοδολογιών κατάρτισης και στην ανάπτυξη μαθημάτων e-learning. Ο συνεργάτης αυτός διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στην διαχείριση και το συντονισμό Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Την παρούσα περίοδο συντονίζει δέκα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης και συμμετέχει σε τέσσερα ακόμη προγράμματα, σε διάφορους τομείς.

Η Action Synergy δουλεύει επίσης στον τομέα ένταξης κοινωνικών ομάδων που διατρέχουν τον κίνδυνο αποκλεισμού (θέματα ένταξης Ρομά), ένταξη μεταναστών και κατάρτιση κοινωνικών λειτουργών που εργάζονται στις φυλακές και κρατουμένων. Ένας άλλος τομέας είναι η προώθηση της ανάπτυξης, αναγνώρισης και πιστοποίησης των επαγγελματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων διαφόρων ομάδων χρησιμοποιώντας το πλαίσιο του Ευρωπαϊκού συστήματος ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET).

www.action.gr

Centre For Promoting Lifelong Learning (RO)

Ο CPIP είναι ένας Ρουμάνικος Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός που δουλεύει στον τομέα της Δια Βίου Μάθησης από το 2005. Ο κύριος στόχος του CPIP είναι να προωθήσει την δια βίου μάθηση μέσω όλων των κατάλληλων κοινωνικών μετόχων. Αυτό γίνεται συμμετέχοντας σε διάφορες Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και μετά τα αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα και τα προϊόντα εξελίσσονται σε περιφερειακές δραστηριότητες.

Ο CPIP είναι μέρος ευρωπαϊκών και εθνικών δικτύων τα οποία επικεντρώνονται στην εκπαίδευση και κατάρτιση των ενηλίκων και έχει υλοποιήσει σημαντικά προγράμματα για την :

 • Κοινωνική πρόνοια και τις περιθωριοποιημένες ομάδες
 • Κοινωνική ευθύνη στο γενικότερο πλαίσιο δύο εθνικών δικτύων
 • Περιφερειακή ανάπτυξη δουλεύοντας για την υγεία και την ασφάλεια του γεωργικού τομέα και την εκπαίδευση αγροτικών παραγόντων
 • Ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω συνεργασίας με φορείς που στηρίζουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αναπτύσσοντας εργαλεία για την ένταξη των εργαζόμενων σε κινητικότητα.

Μέχρι τώρα ο  CPIP έχει δουλέψει σε προγράμματα επανένταξης φυλακισμένων, με επίκεντρο τους ανήλικους και νέους παραβάτες. Έχουμε την αίσθηση ότι είναι ένα φυσικό βήμα για να ξεκινήσει η ανάπτυξη δραστηριοτήτων για τους νέους που είναι εκτεθειμένοι στην εγκληματικότητα πριν μπουν στο ποινικό σύστημα.

Φέρνουμε στη συνεργασία την «εσωτερική» προοπτική των νέων που έχουν παγιδευτεί στο φαύλο κύκλο της υποτροπής και τη χρησιμοποιούμε σαν εργαλείο πρόληψης. Στην περιοχή μας την Ρουμανία οι συμμορίες εγκλήματος είναι σε χαμηλό επίπεδο αλλά αρχίζουν να εμφανίζονται σαν αντίδραση στην έλλειψη κοινωνικών διεξόδων. Το πρόγραμμα αυτό θα φέρει καινοτομία στους ειδικούς οι οποίοι αντιμετωπίζουν τώρα νέες καταστάσεις και χρειάζονται νέα παρεμβατικά εργαλεία.  Είναι η τέλεια στιγμή για να αντιπαρατεθούμε σε αυτό το πρόβλημα, καθώς το επίπεδο είναι ακόμα ευμεταχείριστο.

www.cpip.ro

Spectacle Theatre (UK)

Το Spectacle Theatre εργάζεται με νέους από μη προνομιούχες περιοχές και κοινότητες με στόχο την προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και την ελάφρυνση των επιπτώσεων της φτώχειας. Δημιουργήθηκε το 1979, και υπήρξε βασικός παράγοντας στην πρωτοποριακή πρωτοβουλία να πάει το θέατρο στους ανθρώπους που ζουν σε υποβαθμισμένες περιοχές και που πλήττονται από πολλαπλές στερήσεις. Έχοντας ως έδρα τις κοιλάδες της Νοτίου Ουαλίας, παραδίδουμε καινοτόμες και εξειδικευμένες θεατρικές υπηρεσίες στα Αγγλικά και Ουαλικά, ενώ το βραβευμένο έργο μας έχει παρουσιαστεί σε πολλές περιοχές διεθνώς.

Το 2011, το Spectacle Theatre αποφάσισε να «ενεργήσει διαφορετικά και να αξιοποιήσει τις δεξιότητες και την εξαιρετική του φήμη ούτως ώστε»:

 • Να δημιουργήσει και να παραδώσει καινοτόμες – βασισμένες στο θέατρο- υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ανθρώπων που ζουν σε συνθήκες φτώχειας.
 • Να υποστηρίξει τις πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης της Ουαλίας για την καταπολέμηση της φτώχειας.

Αυτή η απόφαση μας επέτρεψε την ανάπτυξη καινούργιων δημιουργικών συνεργασιών, και είχε ως αντίκτυπο καλύτερα καλλιτεχνικά, οικονομικά, κοινωνικά και εκπαιδευτικά αποτελέσματα για τα άτομα και τις κοινότητες στις οποίες ζούμε και εργαζόμαστε. Επιπλέον, άλλαξε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε, φέρνοντας μας σε άμεση καθημερινή επαφή με ανθρώπους που έχουν ανάγκη στην κοινότητα μας, και κυρίως με παιδιά και γυναίκες. Παραμένοντας μικρό, το Spectacle Theatre έχει την ικανότητα να προσαρμόζεται στις ανάγκες της κοινότητας, και παράλληλα να παραμένει οικονομικά βιώσιμο.

Συνεργαζόμαστε με ανθρώπους όλων των ηλικιών που αντιμετωπίζουν διαφόρων ειδών προβλήματα και χρειάζονται στήριξη (πχ άνθρωποι με ψυχική ασθένεια, ακραία φτώχεια, χρήση ουσιών, βία, σχολικός εκφοβισμός, κακοποίηση κλπ). Για τον σκοπό αυτό, έχουμε αναπτύξει μια σειρά από θεατρικά έργα, σεμινάρια και εκπαιδευτικό υλικό που παραδίδονται σε συνεργασία με σχολεία και κολέγια, με ιδρύματα και φυλακές, με εθελοντικές οργανώσεις που στηρίζουν ανήλικους παραβάτες και με δημόσιες, ιδιωτικές και κοινωνικές επιχειρήσεις. Αποτελούμε μέρος της Κοινότητας μας, μέσω της συμμετοχής σε δημόσιες και εθελοντικές πρωτοβουλίες παράλληλα όμως κοιτούμε προς τα έξω, επιδιώκοντας την συμμετοχή μας Διεθνή και Ευρωπαϊκά προγράμματα.

www.spectacletheatre.co.uk

Bully4You (IE)

Το Bully 4u ιδρύθηκε το 2010 και είναι ένας εθνικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έξοχη φήμη στην παροχή υπηρεσιών για την καταπολέμηση του σχολικού εκφοβισμού σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ιρλανδία.

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια έχουν αποδεδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματικά και έχουν μεταξύ άλλων τα παρακάτω αποτελέσματα:

 • Ενδυνάμωση των θυμάτων σχολικού εκφοβισμού που αναζητούν βοήθεια για να βάλουν τέλος στο κύκλο της βίας τον οποίο υφίστανται.
 • Βοήθεια σε μαθητές που έχουν υπάρξει θύτες σχολικού εκφοβισμού, ούτως ώστε να αναγνωρίσουν και να αλλάξουν την συμπεριφορά τους.
 • Ενδυνάμωση των «ουδέτερων – bystanders» σε φαινόμενα σχολικά εκφοβισμού, ούτως ώστε να υποστηρίζουν καλύτερα τους συμμαθητές τους και να αναφέρουν τα περιστατικά στις σχολικές αρχές.

Εξειδικευόμαστε στους παρακάτω τομείς:

 • Σεμινάρια με θέμα τον σχολικό και διαδικτυακό εκφοβισμό για μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Ενημερωτικές ημερίδες σε συλλόγους γονέων
 • Υποστήριξη στους δασκάλους και όλο το προσωπικό του σχολείο
 • Σεμινάρια για το Διοικητικά Συμβούλια
 • Βοήθεια στην παραγωγή πολιτικών για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού
 • Ιδιωτική υποστήριξη
www.bully4you.ie